• № O-14042016-182 Дата и час на публикуване: 14.04.2016 13:14

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Почистване на микросметища в населените места на община Добричка”

    Почистването на микросметищатасе състои в изгребване на отпадъците до повърхността на почвата, пробутване и депониране в определени места на сметищните площадки. При възможност разделно пробутване и депониране на битови, животински и строителни отпадъци. Поръчката включва пролетно и есенно почистване на микросметищата. В поръчката са обособени за изпълнение 3 самостоятелно обособени позиции /района/, сформирани на регионален принцип.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-13042016-181 Дата и час на публикуване: 13.04.2016 16:40

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16 годишна възраст от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № E-13042016-503 Дата и час на публикуване: 13.04.2016 16:04

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  Към: Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № E-13042016-502 Дата и час на публикуване: 13.04.2016 16:01

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Към: Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО