• № O-12062020-329 Дата и час на публикуване: 12.06.2020 16:30

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Разработване на План за интегрирано развитие на община Добричка за периода 2021 – 2027 г.”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-12062020-328 Дата и час на публикуване: 12.06.2020 14:00

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-12062020-323 Дата и час на публикуване: 12.06.2020 13:14

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2020/2021 г.” – включващо 17 /седемнадесет/ обособени позиции /ОП/

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-11062020-1225 Дата и час на публикуване: 11.06.2020 15:23

  ВИЖ ПОДРОБНО